شنبه 10 آبان 1393
تلفن فروش : 32233566 - 031
تسمه پت ( PET STRAP )
 با سیستم صفحه گردان و دکل ثابت کار می کند. این دستگاه به گونه ای طراحی شده که قابلیت بسته بندی پالتهایی تا وزن 2000 کیلو گرم و ارتفاع 200 سانتی متر را دارد.
 
نگه دارنده عکس
دستگاه استرچ پالت TSW
 با سیستم صفحه گردان و دکل ثابت کار می کند. این دستگاه به گونه ای طراحی شده که قابلیت بسته بندی پالتهایی تا وزن 2000 کیلو گرم و ارتفاع 200 سانتی متر را دارد

برخی از مشتریان

صنایع بسته بندی به پک

به راحتی آدرس ما را پیدا کنید ...

با چه وسیله ای می آیید!!!